เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@99travelth

Travel License : 11/11713

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS REAL KYUSHU 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS REAL KYUSHU 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS REAL KYUSHU 6วัน 4คืน (TG)

วัดนันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุ - โออิตะ สะพานแขวนโคโคโนเอะ ยุเมะ จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลและบ่อเลือด) – ยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน - มิยาซากิ ช่องเขาทาคาชิโฮ อะโซะ ซันโจ เทอมินัล (Asosan Loop Shuttle) – คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านใน) - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอน ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน

รหัสทัวร์

JP_TG00658

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

71,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

71,900฿

18-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

71,900

64,900

61,900

16,900

-

51,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

สนามบินฟุคุโอกะ – วัดนันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุ - โออิตะ – สะพานแขวนโคโคโนเอะ ยุเมะ - ออนเซ็น

Day : 3

เบปปุ - จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลและบ่อเลือด) – ยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน - มิยาซากิ - ช่องเขาทาคาชิโฮ

Day : 4

อะโซะ - อะโซะ ซันโจ เทอมินัล (Asosan Loop Shuttle) – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านใน) - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอน

Day : 5

ฮากาตะ - ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน - ออนเซ็น

Day : 6

สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

บิ๊กซีลาดพร้าว2 (ซอย9)

968-2-12512-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

แฟชั่น ไอส์แลนด์

467-1-81036-3

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 3 %

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง