เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@99travelth

Travel License : 11/11713

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน รวมบัตรเข้าชมความน่ารักของเจ้าหมีแพนด้า รวมกระเข้าขึ้นเขา+รถรางอุทยานหวงหลงขาขึ้น ถนนโบราณควานจ่าย ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณซงพาน ถนนคนเดินซุนซีสู่ แพนถ้าเซลฟี่

รหัสทัวร์

CN_SL00081

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

04 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ย. 67

24,999฿

04-09

24,999฿

06-11

24,999฿

11-16

24,999฿

13-18

24,999฿

18-23

24,999฿

20-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,500

5,900

18,000

25

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,500

5,900

18,000

25

11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,500

5,900

18,000

25

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,500

5,900

18,000

25

18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,500

5,900

18,000

25

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,500

5,900

18,000

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – เข้าโรงแรม

Day : 2

เดินทางไปเมืองจิ่วจ่ายโกว – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน) – เข้าพักเมืองชวนจู่ซื่

Day : 4

อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้า+รถรางขาขึ้น) – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – แพนด้าเซลฟี

Day : 5

ศูนย์หมีแพนด้า (ตูเจียงเยี่ยน) – ถนนโบราณควานจ่าย – ถนนโบราณจินหลี่ – ถ่ายรูปสะพานโบราณอันชุน – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day : 6

วัดเหวินซู – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – ชมแสงสียามค่ำคืนที่ลานห้างสรรพสินค้า SKP – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

บิ๊กซีลาดพร้าว2 (ซอย9)

968-2-12512-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

แฟชั่น ไอส์แลนด์

467-1-81036-3

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 3 %

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง