เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@99travelth

Travel License : 11/11713

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรีย

/

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก รวมพลคนอยากนอนฮัลสตัท 8วัน 5คืน (OS)

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก รวมพลคนอยากนอนฮัลสตัท 8วัน 5คืน (OS)

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก รวมพลคนอยากนอนฮัลสตัท 8วัน 5คืน (OS)

เที่ยวออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก รวมพลคนอยากนอนฮัลสตัท 8วัน 5คืน ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำดานูบ สัมผัสเสน่ห์ของสะพานชาร์ล แห่งกรุงปราก เที่ยวเมืองเซสกี้ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮิเมีย เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งกรุงเวียนนา Austrian ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ Mc Arthur Glen Designer Outlet ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK และส่องเรือที่ฮัลสตัก

รหัสทัวร์

AT_OS00009

ประเทศ

ออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

83,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Austrian Airlines

ต.ค. 67

83,900฿

16-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

83,900

83,900

68,900

14,900

-

54,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

สนามบินเวียนนา - บูดาเปสท์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

Day : 3

บูดาเปสท์ - Mc Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf - บราติสลาวา

Day : 4

บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ล

Day : 5

ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท - พักค้างคืนหมู่บ้านฮัลสตัท

Day : 6

ฮัลสตัท - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK - ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ลินซ์ – เวียนนา

Day : 7

เวียนนา - เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา

Day : 8

กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

บิ๊กซีลาดพร้าว2 (ซอย9)

968-2-12512-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

แฟชั่น ไอส์แลนด์

467-1-81036-3

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 3 %

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง