เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@99travelth

Travel License : 11/11713

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2คืน (HX)

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2คืน พักจูไห่ 2 คืน เที่ยวครบ 3 เมือง วัดอาม่า วัดผู้โถว เดอะเวเนเชี่ยน ถนนคู่รัก วัดหวังต้าเซียน วัดฮ่องอำ วัดแซกงหมิว

รหัสทัวร์

HK_HX00076

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

12 ก.ค. 67 - 01 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Hongkong Airlines

ก.ค. 67

13,900฿

12-15

13,900฿

13-16

15,900฿

18-21

15,900฿

19-22

15,900฿

20-23

15,900฿

21-24

15,900฿

24-27

15,900฿

27-30

ส.ค. 67

13,900฿

03-06

13,900฿

09-12

15,900฿

10-13

15,900฿

11-14

13,900฿

16-19

13,900฿

17-20

13,900฿

23-26

13,900฿

30-02ก.ย.

ก.ย. 67

14,900฿

06-09

14,900฿

07-10

14,900฿

13-16

14,900฿

14-17

14,900฿

27-30

ต.ค. 67

15,900฿

10-13

15,900฿

11-14

15,900฿

12-15

15,900฿

13-16

14,900฿

14-17

14,900฿

16-19

14,900฿

17-20

14,900฿

18-21

14,900฿

19-22

15,900฿

21-24

15,900฿

22-25

14,900฿

24-27

14,900฿

25-28

14,900฿

26-29

14,900฿

27-30

14,900฿

28-31

14,900฿

31-03พ.ย.

พ.ย. 67

14,900฿

01-04

14,900฿

02-05

14,900฿

04-07

14,900฿

05-08

14,900฿

06-09

14,900฿

07-10

14,900฿

09-12

14,900฿

10-13

14,900฿

11-14

14,900฿

12-15

14,900฿

13-16

14,900฿

14-17

14,900฿

16-19

14,900฿

17-20

14,900฿

20-23

14,900฿

28-01ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

25

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

25

03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

13,900

18,900

18,400

2,000

6,000

-

24

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

13,900

18,900

18,400

2,000

6,000

-

24

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

20

11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

20

16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

13,900

18,900

18,400

2,000

6,000

-

23

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

13,900

18,900

18,400

2,000

6,000

-

23

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

13,900

18,900

18,400

2,000

6,000

-

23

30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

13,900

18,900

18,400

2,000

6,000

-

23

06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

20

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

20

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

19

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

15

14 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

22

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

22

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

20

22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

15,900

20,900

20,400

2,000

6,000

-

20

24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

27 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

23

28 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

24

31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

24

01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

04 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

05 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

06 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

10 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

24

11 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

24

12 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

24

13 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

24

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

24

16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

17 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

20 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

14,900

19,900

19,400

2,000

6,000

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก

Day : 2

สนามบินเช็กแล็บก็อก – นั่งรถข้ามสะพาน HKZMB – เมืองมาเก๊า – วัด อาม่า เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนม – มาเก๊า เวเนเชี่ยน – เมืองจูไห่ – โรงแรมที่พัก

Day : 3

เมืองจูไห่ – วัดผู่โถว – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านหยก – ร้านเยื่อไผ่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองจูไห่ – ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย – โรงแรมที่พัก

Day : 4

ข้ามสะพานข้ามทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานกังหันจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งCityGate – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

บิ๊กซีลาดพร้าว2 (ซอย9)

968-2-12512-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

แฟชั่น ไอส์แลนด์

467-1-81036-3

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 3 %

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง