เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@99travelth

Travel License : 11/11713

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO NEW ROUTE KANSAI 6วัน 3คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO NEW ROUTE KANSAI 6วัน 3คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO NEW ROUTE KANSAI 6วัน 3คืน (JL)

เที่ยวญี่ปุ่น DOKODEMO NEW ROUTE KANSAI 6วัน 3คืน ชม “อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ” จุดชมวิวที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ชม “ปราสาททาเคดะ” ปราสาทบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ อิสระเดินเล่น “คลองคิโนะซาคิ เมืองอนเซ็นโบราณที่เต็มไปเสน่ห์ดึงดูด จนคุณต้องหลงใหล ชม “ศิลปะบนนาข้าวทันโต” ความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่เหมือนใคร ขอพร “ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ” ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน กับอนเซ็นญี่ปุ่น 2 คืนเต็มๆๆ

รหัสทัวร์

JP_JL00260

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

03 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

49,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

ก.ย. 67

49,900฿

03-08

49,900฿

24-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

49,900

49,900

43,900

6,900

-

32,900

21

24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

49,900

49,900

43,900

6,900

-

32,900

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - เมืองอะซาโงะ (จังหวัดเฮียวโงะ) - ปราสาททาเคดะ - เมืองโบราณอิซุชิ - ซากปราสาทอิซุชิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

Day : 3

มิยาซึ - อิเนะ (จังหวัดเกียวโต) - ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง - ชมสวรรค์ บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จุดชมวิวสวยที่สุด 1 ใน 3) โดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองคิโนะซาคิองเซ็น - เดินเล่นคลองคิโนะซาคิ - เมืองมิยาซึ (จังหวัด เกียวโต) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

Day : 4

โทโยโอะกะ - ชมศิลปะบนนาข้าวทันโต - นครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น

Day : 5

โอซาก้า - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ - ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อิสระช้อปปิ้ง เซ็นนัน อิออน มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ - สนามบินนานาชาติคันไซ

Day : 6

สนามบินนานาชาติคันไซ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

บิ๊กซีลาดพร้าว2 (ซอย9)

968-2-12512-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีออมทรัพย์

ณัฐวุฒิ เวชรังษี

แฟชั่น ไอส์แลนด์

467-1-81036-3

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 3 %

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง